Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden yogastudio

Inschrijvingen:

 • Met een welkomstpakket, losse beurt of beurten kaart heb je enkel toegang tot de groepslessen. Niet tot privélessen of speciale lessen en/of workshops, tenzij anders vermeld.
 • Op voorhand inschrijven is verplicht.
 • Inschrijven kan zolang je aangekochte beurten kaart geldig is.
 • Inschrijven kan tot 2u voor aanvang van de les en indien er nog plaats is.
 • Indien de les volzet is kan je inschrijven op de wachtlijst. Je wordt automatisch ingeschreven in de les als er een plaats vrij komt. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.
 • Uitschrijven kan tot ten laatste 2 uur voor aanvang van de les. Bij het niet respecteren van de annuleringstermijn wordt de les aangerekend.

Geldigheidstermijnen

 • Een overzicht van de geldigheidstermijnen :
 • welkomstpakket: 1 maand,
 • losse beurt: 1 maand
 • beurten kaart:  12 maanden
 • De geldigheidstermijn wordt NIET verlengd. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.
 • Een welkomstpakket, losse beurt en beurten kaart zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld.

 • Abonnementen lopen voor 12 maanden ( tenzij anders vermeld) en kunnen niet vroegtijdig worden stopgezet. Bij blessures of ziekte langer dan 2 weken wordt uitzondering gemaakt,  en kan mits medisch attest het abonnement worden gepauzeerd.. Abonnement worden na 12 maanden automatisch en stilzwijgend vernieuwd, je kan steeds 1 maand voor de verlopen tijd je abonnement opzeggen of stilzetten.
 • Bij verlof of langdurige ziekte van de lesgeefster worden alle lopende abonnementen gepauzeerd.
 • De yogi kan bij de abonnement met een looptijd van 12 maanden, zelf max 3 weken een pauze inlassen bij vb vakantie.

Openingstijden en uurrooster

 • The Happy Yogi heeft het recht om wijzigingen in het uurrooster door te voeren.
 • The Happy Yogi heeft het recht om lessen te annuleren bij minder dan 3 deelnemers. De ingeschreven deelnemers worden hierover per mail geïnformeerd.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 • Het volgen van lessen, workshops en alle andere activiteiten bij en in samenwerking met The Happy Yogi zijn steeds en geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie (blessure, zwangerschap, etc.) steeds een arts voordat u de lessen aanvat.
 • In belang van zowel deelnemer, als docent, dienen instructies van de docent exact te worden opgevolgd tijdens de lessen.
 • The Happy Yogi is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer.
 • Daarnaast kan The Happy Yogi u voor de aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.
 • Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan sportbeoefening. Als dit niet het geval is, dient u hiervoor alsnog te zorgen.
 • Wanneer je deelneemt aan een les, workshop of alle andere activiteiten van The Happy Yogi  ga je automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Online Yoga Abonnementen : Herroepingsrecht – verlenging

Het abonnement wordt automatisch en  stilzwijgend verlengd tenzij u het tijdig voor het einde van de lopende abonnementsperiode opzegt.De Gebruiker kan zijn abonnementen beheren en automatische verlenging na aankoop uitschakelen via zijn account op www.thehappyyogi.be.

De herroepingsplicht voor online aankopen ( zie hieronder ) is bij online yoga abonnement enkel geldig bij de aankoop, niet bij een verlenging.

Algemene voorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens

The Happy Yogi

Vanessa Coomans

Haspershovenstraat 49, 3900Pelt

vanessa@thehappyyogi.be

+32 485 973763

Ondernemingsnummer : 0772 162 362

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vanessa Coomans (The Happy Yogi), een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Haspershovenstraat 49 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0772.162.362 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vanessa Coomans (The Happy Yogi) moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vanessa Coomans (The Happy Yogi) aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De bestelde artikelen kunnen enkel na afspraak door de klant afgehaald worden in de yoga studio : Watertorenstraat 16a, 3960 Bree of op de maatschappelijke zetel, Haspershovenstraat 49, 3900 Pelt. Verzendkosten zijn dan niet van toepassing.

Bij het versturen van aangekochte artikelen wordt de verzendkost getoond voor betalen van het product op de website.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ) niet. Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ) is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ). Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

LET OP : Van zodra je een item in het winkelmandje plaatst, wil dit niet zeggen dat dit gereserveerd is en niet door iemand anders kan gekocht worden.

Artikel 4: Online aankopen

Je bestelling is compleet en onze overeenkomst is definitief zodra we de bestelling bevestigen per e-mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debet kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via kredietkaart, via bankkaart.

Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ) is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden niet geleverd. De bestelde artikelen kunnen enkel NA AFSPRAAK door de klant afgehaald worden in de yogastudio, Watertorenstraat 16a, 3960 Bree.Verzendkosten zijn dan niet van toepassing.

Artikelen die verzonden worden probeert Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ) 5 werkdagen in acht te nemen. In geen geval kan Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ) aansprakelijk worden gesteld door vertragingen of fouten bij de koerierdiensten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ).

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Vanessa Coomans ( The Happy Yogi )) was geboden. 

Artikel 6: Retourneren

Retourneren is geen probleem.

De kosten van de retourzending zijn altijd voor de rekening van de klant.

RETOURVOORWAARDEN

 • Een bestelling retourneren kan binnen de 14 dagen na ontvangst van het item. 
 • De producten werden niet gebruikt, niet gewassen, niet gedragen en niet beschadigd.
 • De originele labels werden niet verwijderd.
 • Verzendkosten van de retour zijn op eigen kosten.

Retourneren is volledig op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, een oplossing is het gebruiken van een track & trace code.

TERUGBETALING

De retour wordt zorgvuldig nagekeken door Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ). Indien de retour voldoet aan de retourvoorwaarden wordt het geld binnen de 14 dagen op jouw rekening overgemaakt met aftrek van de retourkosten.

PROCES

 • Stuur ons een mailtje naar vanessa@thehappyyogi.be met vermelding van de items die je wil retourneren of omruilen.
 • Je stuurt de items op naar de maatschappelijke zetel van Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ), Haspershovenstraat 49, 3900 Pelt of we maken een afspraak wanneer je de items kan terugbrengen.

Artikel 7 : Omruilen  

Ook omruilen is geen enkel probleem. Omruilen gebeurt op dezelfde manier als een retourneren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ).

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ) te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ).

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vanessa Coomans ( The Happy Yogi ) te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 10: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vanessa Coomans ( The Happy Yogi )

Indien het herroepingsrechts van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN  yoga retreats- weekends

 • 1. Door het betalen van het voorschot of volledig bedrag, verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • 2. De aanbetaling dient binnen 3 dagen na aanmelding  plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 3 maand voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht de reservering te laten vervallen.
 • 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 3 maand voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 • 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de som. ( zie hieronder )
 • Aanbetaling  wordt niet terugbetaald ! Geen uitzonderingen.
  – Tot twee maanden voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 30% van de  totale reissom.
  – Tot een maand voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 20% van de totale reissom.
  – Tot twee weken voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 10% van de totale reissom.
  – Binnen twee weken voor aanvang van het retreat: er worden geen kosten terugbetaald.
 • 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte  retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan ons zijn doorgegeven.
 • 8. Wij behouden het recht het retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door onszelf heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • 9. Wij hebben het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.

AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. Wij zullen zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van het retreat.
 • 2. Deelname aan het retreat is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 • 1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • 2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

HUISREGELS

 • 1. Onze locaties zijn rookvrij en alcoholvrij. Drugsgebruik is tijdens het retreat niet toegestaan.
 • 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Wij zijn respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • 3. We hebben de locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of  niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.