Oeps! Deze pagina is beschermd

Oops! This page is protected

 

Klik hier om in te loggen.

Ben nog geen lid van The Happy Yogi? Schrijf dan eerst in voor {products}.

Ashtanga yoga

Ashtanga Yoga is een dynamische, fysieke en krachtige vorm van yoga, "opgericht" door Shri K. Pattabhi Jois (1915-2009). Deze methode omvat de synchronisatie van de adem met de lichaamsbeweging en maakt gebruik van een aantal progressieve reeksen van houdingen (asana's). De ashtanga yoga beoefening genereert warmte en bloed circulatie die de spieren en de inwendige organen van het lichaam versterkt, zuivert en revitaliseert.
Ashtanga Yoga bestaat uit een aantal vaste series van houdingen (asana's) die in flow in mekaar vloeien. Door een diepe en bewuste ademhaling verbind je lichaam en geest. Het geconcentreerd uitvoeren van deze houdingen en bewegingen, geeft een verdieping in jezelf. Het is als het ware een meditatie in beweging.

Ashtanga yoga is werken, bewegen en opletten: 99 procent praktijk en één procent theorie. Hoe meer je zweet, hoe grondiger je lichaam wordt gezuiverd. Ashtanga Yoga zorgt niet enkel dat je fysiek sterker wordt, maar het geeft je ook mentaal de kracht om de uitdagingen van het leven aan te gaan en de juiste beslissingen te nemen.

Iets voor jou ?

De Ashtanga lessen zijn voor iedereen toegankelijk, of je nu wel of geen yoga-ervaring hebt. Alles wat je nodig hebt, is een dosis nieuwsgierigheid en het voornemen om je prettiger te willen voelen. Iedere houding biedt modificaties voor ieders lichaam, binnen de grenzen van je mogelijkheden.

 

Ashtanga Yoga is a dynamic, physical and vigorous form of yoga, "founded" by Shri K. Pattabhi Jois (1915-2009). In this method, the breath is synchronized with the movement and it uses a number of dynamic series of postures (asanas). The Ashtanga Yoga practice generates heat and blood circulation that strengthens, cleanses and revitalizes the muscles and internal organs of the body.

Ashtanga Yoga consists of a number of fixed sequences of postures (asanas) that flow into each other. Deep and conscious breathing connects your body and mind. Performing these postures and movements in a concentrated way deepens your inner self. It’s like a meditation in motion.

Ashtanga Yoga means working, moving and paying attention: 99 percent practice and one percent theory. The more you sweat, the more thoroughly your body is cleansed. Ashtanga Yoga does not only make you physically stronger but it also gives you the mental strength to face life's challenges and to make the right decisions.

Something for you?

The Ashtanga classes are open to everyone, whether you are an experienced practitioner or not. All you need is a dose of curiosity and the intention to feel better about yourself/ to feel more comfortable / to feel nicer / to feel more gratifying. Each posture can be modified to suit your body within the boundaries of your abilities.

Ashtanga Mysore Style

" What goes on in a Mysore Ashtanga Class ?

Everyone at their own pace, their own level, their own ability and their own breath.

Where ever you are in your practice, there's a warm spot for you ! "

 

In deze Mysore les leer je een zelfstandige yoga practice te ontwikkelen. Op jouw tempo, op jouw niveau, aangepast op jouw lichaam. Waar je in een Ashtanga led class door je teacher door de houdingen en de reeks geleid en gepraat wordt, werk je hier aan het verdiepen vd houdingen én meer. Je leert je grenzen kennen, maar ook de discipline die nodig is om een practice zelfstandig te beoefenen.

Je krijgt 1 op 1 aandacht van je teacher en geleidelijk krijg je nieuwe houdingen zodat je je techniek kan verbeteren.

Zo vergroot je je bewustzijn en boek je vooruitgang in je practice.

Een Mysore les is geschikt voor beginners en gevorderden.
Vereiste: bereid zijn om te leren en niet vies van een beetje zweet!

In het begin duurt je practice misschien 40 min, zodra je meer ervaring en houdingen krijgt, kan dit 1u of 1u30 zijn.
Je start ergens tussen 7u en 8u30. Je bepaalt dus zelf wanneer je les begint. Je kan practicen tot 9.30u.

Mysore Ashtanga

" What goes on in a Mysore Ashtanga Class ?

Everyone at their own pace, their own level, their own ability and their own breath.

Where ever you are in your practice, there's a warm spot for you ! "

In this Mysore class you will learn to develop an independent yoga practice. At your own pace, at your own level, adapted to your body. In an Ashtanga led class, your teacher will guide and talk you through the poses and sequences, in a Mysore class on the other hand, you will work on deepening the poses and much more. You get to know your limits as well as the discipline needed for an independent practice.

You will get one on one attention from your teacher and gradually you will get new postures so that you can improve your technique.

In this way you increase your awareness and you can make progress in your practice.

A Mysore class is suitable for beginners and advanced practitioners.

Requirement: willingness to learn and not scared to sweat!

In the beginning, your practice might take 40 minutes, however, as soon as you gain more experience and postures this can be up to 1h or 1h30.

You can start somewhere between 7 am and 8.30 am so it’s up to you to decide when your practice starts. You can practice until 9.30 am.

 

During Mysore classes, yoga practice starts for real  . Putting it truly into work (physically and mentally), learning to genuinely feel and the transformation that comes with it.

Ashtanga is not just something I do every morning, Ashtanga is who I am and how I’m living my life.

 

Hot Yoga

HOT & SWEATY !

Hot Yoga is een reinigende, krachtige en uitgebreide vorm van Yoga.

De warme omgeving (ongeveer 40 graden) stimuleert de huid om te zweten. Hierdoor komen toxines op een doeltreffende wijze vrij uit het lichaam.

De hitte ondersteunt de soepelheid van gewrichten en versoepelt eventuele stijve spieren. Hot Yoga is tevens aangewezen voor het handhaven van de cardiovasculaire gezondheid.

Doordat je de houdingen in een specifiek verwarmde ruimte uitvoert krijgt je hartspier een volledige workout, waardoor je bloedcirculatie verbeterd wordt. Dit zorgt ervoor dat blessures sneller kunnen genezen. Doordat de spieren en organen afwisselend samentrekken en uitrekken worden afvalstoffen uit het lichaam verwijderd. De spieren worden sterker, gebalanceerd en flexibeler. De botten worden sterker en de gewrichten worden geopend en versoepeld. De hitte scherpt je focus aan en zorgt voor ontspanning, zodat het veiliger en makkelijker is om dieper in de houdingen te komen.

Iets voor jou?

Je hoeft niet fit, lenig of sterk te zijn. Want je komt naar de lessen om juist daaraan te werken! Iedereen is welkom. Het is een cadeautje voor jezelf om elke keer weer met een open mind naar de studio te komen, zodat datgene wat voor jou mogelijk is op dat moment zich kan ontvouwen.

HOT & SWEATY !

Hot Yoga is a purifying, vigorous and thorough form of Yoga.

The warm environment (about 40 degrees) stimulates the skin to sweat. As a result toxins are effectively released from the body.

The heat supports the flexibility of the joints and relaxes any stiff muscles. Hot Yoga is also recommended for maintaining cardiovascular health.

Because you perform the postures in a heated room provided for that purpose, your heart muscle gets a full workout which improves your blood circulation. This ensures that injuries can heal faster. As the muscles and organs alternately contract and stretch, toxins are removed from the body. The muscles become stronger, more balanced and more flexible. The bones as well become stronger and the joints are opened and eased. The heat sharpens your focus and provides relaxation, making it safer and easier to get deeper into the postures.

Something for you?

You don't have to be fit, flexible or strong because that’s the reason you would come to class in the first place: to work on that! Everyone is welcome. It is a gift to yourself to enter the studio each time with an open mind so that can be unfolded to you what’s actually possible for you at that moment.

Hot Yin Yang Yoga

Een unieke, intense les die ik uitgewerkt heb en  exclusief geef in Kim Clijsters Sports & Health Club !

In deze Hot Yin Yang les gebruiken we onze ademhaling om te verdiepen in lichaam, houding en mind.

Lange diepe stretches, waar aktief en rustig elkaar afwisselen. De focus in deze les ligt voornamelijk bij de heupen, schouders en borst.

Je oefent geduld, kwetsbaarheid en discipline, terwijl je jezelf leert toe te laten om los te laten in die intensheid van de houding. Hierdoor creeer je steeds meer ruimte in je lichaam !

We werken met traditionele yogahoudingen, die we enkele minuten aanhouden. Of zoals ik het noem: " Yinne Yang houdingen "

Een intense, pittige les, maar super deugddoend.
Het gevoel dat je ervaart na deze les is onbeschrijfelijk!

Deze les is voor iedereen die graag flexibeler wil worden,

voor iedereen die iets zoekt tussen de gewone Hot Yoga en de klassieke Yin Yoga,

voor alle sporters, ook diegene  die stretchen saai vinden,

voor iedereen

Disconnect & Recharge !

Hot Yin Yoga

A unique, intense class that I developed and exclusively teach at Kim Clijsters Sports & Health Club !

In this Hot Yin Yang class we use our breathing to deepen our body, posture and mind.

Long, deep stretches, where active and calm alternate. The focus in this class will be mainly on the hips, the shoulders and the chest.

You practice patience, vulnerability and discipline while learning to allow yourself to let go in that intensity of posture. It’s because of this you can create more and more space in your body !

We work with traditional yoga postures which we hold on to for a few minutes. Or as I call it: "Yang  in a Yin way".

An intense, lively class but super satisfactory.

The feeling you experience after this lesson is indescribable!

This class is for anyone who wants to become more flexible, for anyone looking for something between regular Hot Yoga and classical Yin Yoga, for all athletes, including those who find stretching boring, for all

Disconnect & Recharge !

 

Yin Yoga

Gentle teaching, more silence,...
Relax to the max !!

 

Dé manier om een drukke werkdag af te sluiten en te ontspannen !

In een aangename warmte ( 28-30° ) nemen we je gedurende 75 minuten mee in yin: een rustige, tragere vorm van yoga. De poses worden langer aangehouden (3 tot 5 min.) en zijn vooral gericht op het versterken en versoepelen van bindweefsel en gewrichten. Ze rekken dieperliggende spieren en maken het bekkengebied los. Iedereen heeft baat bij yin yoga: mensen met een zittend beroep, atleten, jong en oud ! ! Doe je vaak aan pittige yogastijlen zoals Hot Yoga, Ashtanga,.. ook dan doet een yin les wonderen! Diepe en passieve stretches vormen de basis.

In Yin Yoga worden de poses langer vastgehouden. Zo heb je meer tijd om je grenzen te verkennen en te verleggen. Je gebruikt je lijf niet om in een houding te komen, maar je gebruikt de houding om je lijf beter te voelen. Yin Yoga is de manier om bindweefsel en gewrichten te herstellen en te versterken, en je weer helemaal zen te voelen. Het is dan ook het relatief rustige karakter van een( Hot ) Yin Yoga-les, dat de meeste deelnemers aanspreekt. De les is juist zo lekker omdat je even niet heel intensief hoeft te bewegen, maar juist de tijd kunt nemen voor je lichaam en jezelf.

Yin Yoga

Gentle teaching, more silence...

Relax to the max!

 

‘The’ way to end a busy working day and to relax !

In an enjoyable warmth (28-30° C) we take you for75 minutes on a Yin tour: a quiet, slower form of yoga. We hold on to these postures for a little longer (3 to 5 min.) that mainly aim at strengthening and loosening connective tissue and joints. They stretch deeper muscles and loosen the pelvic area. Everyone benefits from Yin Yoga: people with a sedentary profession, athletes, young and old! Even if you often do vigorous yoga styles such as Hot Yoga, Ashtanga, ... even then, a Yin class performs miracles! The foundation of this class are deep and passive stretches.

In Yin Yoga, we hold on to the postures for a little longer. This gives you more time to explore and push your boundaries. You don't use your body to get into a posture but you use the posture to feel better. Yin Yoga is the way to repair and strengthen connective tissue and joints and to feel zen again. It is the relatively calm character of a (Hot) Yin Yoga class that appeals to most participants. This class is so enjoyable because you don't have to move very intensively but you can take time for your body and yourself.

Yoga Foundations

TAKE YOUR PRACTICE TO THE NEXT LEVEL !

Een les met telkens een andere focus of aandachtspunt.
Je basis versterken, je techniek verbeteren, en leren je lichaam voelen en scannen tijdens het uitvoeren van de houdingen.
Zie de Yoga Foundations als een toolbox om te werken aan flexibiliteit en kracht, terwijl we ons focussen op specifieke houdingen, specifieke lichaamsdelen en bewegingen.
De ene les werken we op het versterken van een bepaald lichaamsdeel en de andere les gaan we het lichaam stretchen. Zie het als een verdieping in je techniek, een les die therapeutisch werkt en met momenten ook wel pittig is.

Volgende thema's komen oa aan bod: heupen, core, bekkenbodem, twists, backbends, vooroverbuigingen, hamstrings, schouders, planken,.....
Leer technieken en bewegingen die je naar de kern van je asana practice brengen, die je kan meenemen naar de andere lessen en zelfs in je dagdagelijkse bewegingen op het werk, in de auto,...

TAKE YOUR PRACTICE TO THE NEXT LEVEL !

A class with a different focus or accent each time.

Strengthen the foundations – your basis -, improve your technique and learn to feel and scan your body while doing the postures. Working on the building blocks of a specific yoga pose.

Look at the Yoga Foundations as a toolbox to work on flexibility and strength while focusing on specific postures, specific body parts and movements.

In one class, we will work on strengthening a specific body part and in another class, we will stretch the body. Think of it as a deepening of your technique, a lesson that works therapeutically and is also lively at times.

The following themes will be treated, amongst others: hips, core, pelvic floor, twists, backbends, forward bending, hamstrings, shoulders, planking … 

Learn techniques and movements that take you to the core of your asana practice, which you can take with you to the other classes and even in your daily movements at work, in the car,....

Studio adres

Nieuwstadpoort 58
3960 Bree (Belgium)

Follow The Happy Yogi